அலுவலக முகவரி: No.46 Changxing Rd, Tongshan New District, Xuzhou, Jiangsu, China

உற்பத்தித் தளங்கள்:
முகவரி: Shudun Industrial Park, Donghai Country, Lianyungang, Jiangsu
முகவரி: 3 வது டோங்ஷான் தொழில்துறை பூங்கா, Xuzhou, Jiangsu